Fotboll

Alla match marknader baseras på resultatet i ordinarie speltid, exklusive övertid.

Läs mer >

Is Hockey

Alla matcher måste starta på utsatt datum för att spelet ska gälla.

Läs mer >

Basketboll

Alla matcher måste starta på utsatt datum för att spelet ska gälla.

Läs mer >

Tennis

Om hela lagstadgade antalet sets inte har slutförts, kommer alla bet anses som ogiltiga.

Läs mer >

Handboll

Alla spel kommer att avgöras baserat på resultatet i ordinarie speltid, exklusive övertid.

Läs mer >

Volleyboll

Om en match inte fullföljs kommer alla heltids spel bli ogiltiga.

Läs mer >

Cricket

Alla insatser kommer att avgöras med hjälp av det officiella resultatet.

Läs mer >

Golf

Om spelrundan avbryts, kommer alla öppna spel gälla i 48 timmar.

Läs mer >

Baseball

Om ett spel inte påbörjas på planerat startdatum kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Läs mer >

Amerikans Fotboll

Alla spel på matchen inkluderar övertids poäng om inte annat anges.

Läs mer >

Rugby

Match marknaderna för 80 minuters spel innehåller stopptid om inte annat anges.

Läs mer >

Motorsport

Om en tävling eller kval skjuts upp av någon anledning, kommer alla satsningar gälla i 48 timmar.

Läs mer >

Snooker & Pool

Each-Way vad finns. Detaljer visas under tävlingens titeln.

Läs mer >

Darts

Alla direkta spel skall stå oavsett om spelaren tävlar.

Läs mer >

Övriga sporter

Alla matcher måste starta på utsatt datum för att spelet ska gälla.

Läs mer >